Sammen kan vi redde liv!

Brannslukningsapparat 5 kg CO2

  • 1830,-
Viser priser ekskludert mva - klikk her for å endre

På lager
Del
Artikkelnummer: VU 404028

CO2-slukker mot branntilløp i brannfarlige væsker og elektriske anlegg. CO2-slukkere er beregnet for bruk til slukking av brann i væsker og i elektriske anlegg og er ikke godkjent som eneste slukkemiddel i bolig.

Slukking med CO2 gir en slukking uten sekundærskader. Kulldioksid med den kjemiske betegnelsen CO2, er en fargeløs, giftfri gass med svak syrlig smak og noe lukt. Gassen er ca 1,5 ganger tyngre enn luft og er kjemisk nøytral og ikke elektrisk ledende. CO2 for brannslukking komprimeres i flasker til et arbeidstrykk på 58 atm. ved 200°C. Gjennom komprimering overgår en del av CO2-gassen i flytende form. CO2 slukker brannen gjennom fjerning av luftens oksygen rundt brannobjektet, samt en viss grad gjennom kjøling. Slukking med CO2 gir en ren slukking uten sekundærskader. Brannslukkeren er funksjonsdyktig fra -30°C til +60°C.

Kontroll skal utføres årlig i næring og hvert 5. år privat. Vær oppmerksom på 10-års kontroll (full kontroll/service utvendig og innvendig) både når det gjelder næring og privat.

Teknisk informasjon

  • Brannklasse: B
  • Effektivitetsklasse: 89B
  • Brannslukkeren er godkjent i samsvar til EN 3

Bruk av slukkeren

  1. Trekk ut sikringspinnen.
  2. Rett snørøret/trakten mot ildens base.
  3. Klem inn avtrekkeren og fordel slukkemiddelet i vifteform over den brennende overflaten. Vær klar til å bruke resten av slukkemiddelet dersom brannen blusser opp igjen.

NB! §5-15 i Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) sier følgende om skilting av brannslukningsutstyr:

Brannslokkingsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskilting og om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett kan gjenkjennes.

Inngang til oppbevaringssted for brannslokkingsutstyr og områder hvor brannslokkingsutstyr oppbevares, skal merkes med skilt.