HJEM

Medix Førstehjelp AS er stolt totalleverandør av førstehjelpsutstyr,

kurs, medisinsk forbruksmateriell og hjertestartere. Vi leverer ulike personellgrupper til arrangementer og kursvirksomhet.

Våre medarbeidere kan hjelpe deg, eller din bedrift å finne frem til de beste løsningene og gi skreddersydd opplæring etter behov.

Førstehjelpskurs


Vi kan levere kurs til alle personell- og risikogrupper, og vi har lang erfaring med planlegging, kursforedrag og undervisning. Flere av våre instruktører har lang bakgrunn fra den akuttmedisinske kjeden og er motivert for å spre sin kunnskap - nettopp fordi de ser at det de lærer bort, redder liv! Se kursfane for vår kursoversikt. 

Førstehjelpsutstyr


Førstehjelp er det lille som skal til for å redde et liv når en ulykke eller alvorlig sykdom rammer noen. Førstehjelp er det du som må utføre i påvente av at ambulansen kommer. I Helse Sør-Øst er gjennomsnittlig responstid før ambulansen kommer cirka 18 minutter i tettbebygd strøk. Er du forberedt nok til å handle mens du venter?

Tilgang på riktig kunnskap og utstyr

Vi ønsker at alle skal kunne førstehjelp, og ha tilgang på rett utstyr til rett tid!


Førstehjelpsutstyr og kunnskap er en god om ikke nødvendig forutsetning for å lykkes med førstehjelp. I 2018 ble det registrert 3405 tilfeller av hjertestans utenfor sykehus hvor det ble forsøkt gjenopplivning. 82% fikk HLR før ambulansen ankom. 23 personer var i live da ambulansen kom frem. Kun halvparten av pasientene fikk ambulanse innen 9 minutter. 1018 personer ble brakt til sykehus for behandling, og av disse overlevde 405 personer mer enn 30 dager etter innleggelse. 80% av de overlevende hadde god nevrologisk funksjon ved utskrivelse, takket være rask identifikasjon og tidlig oppstart av hjerte-lunge-redning. 62% av hjertestansene skjedde i eget eller andres hjem, og resterende skjedde på andre offentlige områder. Av disse fikk kun 13% tilkoblet hjertestarter før ambulansen kom til stedet.


Dette betyr at din innsats er helt avgjørende for å redde livet til den det gjelder, være seg et familiemedlem, en kollega eller en tilfeldig forbipasserende.


Tilgang på hjertestarter ved hjertestans er ofte avgjørende for å gi pasienten optimal behandling i tillegg til tidlig identifikasjon og oppstart med hjerte-lunge-redning. 


Fra kun kroner 169,- (eks. mva) per måned, kan du som bedrift leie en hjertestarter og tilby dine ansatte en ekstra trygghet på arbeidsplassen. 


Vi kan levere førstehjelpsutstyr, familiepakker, bårer, hjertestartere, HMS-pakker og serviceavtaler til både private og bedrifter til svært konkurransedyktige priser!

Arrangementsberedskap

Trygghet for deg og dine


Medix Førstehjelp AS leverer hvert år profesjonell førstehjelpsberedskap til et titalls arrangementer og oppsettinger av ulik størrelse - felles for de alle sammen er at vi bidrar til å fremme trygghet og trivsel hos både arrangøren, dens arbeidere og ikke minst publikum. Du kan derfor føle deg trygg på at vi har gjort dette før, og vet hva vi driver med! 


Viktigheten av å ha et profesjonelt førstehjelpsopplegg viser seg sjeldent før det er absolutt nødvendig, men det er da forskjellen kan utgjøre liv og død. Våre mannskaper er trent på alt fra å sette plaster på små barneknær, til å håndtere de mer seriøse skader og akutte tilfeller av sykdom som kan oppstå underveis i arrangementet. Vi kan tilby personell i rollen som førstehjelpere som fra før har bakgrunn som ambulansearbeidere, sykepleiere, dedikerte førstehjelpere og leger, alt blir tilpasset arrangementets behov. Som minimum medbringer vi alltid basalt førstehjelpsutstyr og hjertestarter. Vi kan også stille med behandlingstelt m.m. De vaktene hvor vi har trent autorisert helsepersonell med oss, kan vi medbringe avansert utstyr for luftveishåndtering, oksygen og monitoreringsapparatur for pasienter under vår behandling etter behov. Etter avtale kan vi også, i samråd med våre samarbeidende leger, utføre medikamentell behandling på stedet. Vi er selvsagt registrert hos NPE for å levere slike tjenester.


Våre dyktige medarbeidere jobber alltid tett med kundene for og til enhver tid serve den beste beredskapen og tilby de beste tjenestene for akkurat ditt arrangement. Vi vil alltid anbefale at man følger de føringer som er satt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) i sin veileder for store arrangementer. Selv bruker vi denne veilederen aktivt i vår tjenesteplanlegging.


Finansiering - fra leie til å eie


Beredskap koster penger, noen ganger mer enn hva man kan legge ut i en engangsinvestering.  Fortvil ikke, for dette kan være løsningen! 


Til deg og din bedrift kan vi tilby svært gunstige leasingavtaler på ulike pakketilbud, utstyr, medisinskteknisk utstyr og hjertestartere med mulighet for utkjøp ved avtalens ende, en ekstratjeneste vi kaller "Medix fra leie til eie".


Velg mellom avtaleperioder fra 6-60 måneder. Hva er vel en hjertestarter til cirka 169kr/mnd? 


Via vår partner GRENKE ordner vi enkelt et tilbud og kontrakter elekronisk, ofte umiddelbart etter avtale. 


Kontakt oss for mer informasjon!

Medix Førstehjelp AS

Vi kan førstehjelp

Totalleverandør innen førstehjelp og arrangementsberedskap!

Åpningstider sentralbord

Mandag - fredag 

09:00-18:00

Lørdag, søndag og helligdager

10:00-16:00


Alle priser i nettbutikken vises ink. mva.

Kontaktinformasjon

Fjellom 30A

1529 Moss

post@medix.no

40 58 60 90

Døgnbemannet vakttelefon

Følg oss

Følg oss på sosiale medier for nyttige tips og triks innen førstehjelp - er du heldig kanskje du vinner en flott premie i en av våre mange konkurranser? ;-)

© Medix Førstehjelp AS - Organisasjonsnummer 923019499