Sammen kan vi redde liv!

Arrangementsberedskap

Trygghet for deg og dine

Medix Førstehjelp AS leverer hvert år profesjonell førstehjelpsberedskap til et titalls arrangementer og oppsettinger av ulik størrelse - felles for de alle sammen er at vi bidrar til å fremme trygghet og trivsel hos både arrangøren, dens arbeidere og ikke minst publikum. Du kan derfor føle deg trygg på at vi har gjort dette før, og vet hva vi driver med! 

Viktigheten av å ha et profesjonelt førstehjelpsopplegg viser seg sjeldent før det er absolutt nødvendig, men det er da forskjellen kan utgjøre liv og død. Våre mannskaper er trent på alt fra å sette plaster på små barneknær, til å håndtere de mer seriøse skader og akutte tilfeller av sykdom som kan oppstå underveis i arrangementet. Vi kan tilby personell i rollen som førstehjelpere som fra før har bakgrunn som ambulansearbeidere, sykepleiere, dedikerte førstehjelpere og leger, alt blir tilpasset arrangementets behov. Som minimum medbringer vi alltid basalt førstehjelpsutstyr og hjertestarter. Vi kan også stille med behandlingstelt m.m. De vaktene hvor vi har trent autorisert helsepersonell med oss, kan vi medbringe avansert utstyr for luftveishåndtering, oksygen og monitoreringsapparatur for pasienter under vår behandling etter behov. Etter avtale kan vi også, i samråd med våre samarbeidende leger, utføre medikamentell behandling på stedet. Vi er selvsagt registrert hos NPE for å levere slike tjenester.

Våre dyktige medarbeidere jobber alltid tett med kundene for og til enhver tid serve den beste beredskapen og tilby de beste tjenestene for akkurat ditt arrangement. Vi vil alltid anbefale at man følger de føringer som er satt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) i sin veileder for store arrangementer. Selv bruker vi denne veilederen aktivt i vår tjenesteplanlegging.

Vi kan førstehjelp!

La dine frivillige, crew og andre jobbe med det de skal - la oss gjøre det vi kan. En profesjonell medisinsk beredskap fremmer både trygghet og trivsel.

KONTAKT OSS