Sammen kan vi redde liv!

EFFECTDES 5 L ALKOHOLFRI OVERFLATEDESINFEKSJON 3 STK

  • 1604,-

Produktet er for tiden utsolgt

Del
Artikkelnummer: VU EFFECTDES5000X3

EffectDes® er et norskprodusert, alkoholfritt desinfeksjonsprodukt som er svært effektivt mot både bakterier, virus, sopp og sporer. Kan brukes på ikke-porøse overflater som tåler vann. Fjerner koronavirus på under 15 sekunder. Godkjent av Statens Legemiddelverk for bruk i norsk helsevesen.

EffectDes® er en alkoholfri desinfeksjon som er svært effektiv mot både virus, bakterier, sopp og sporer. Produktet er skånsomt og kan brukes på ikke-porøse overflater som tåler vann. Egner seg godt for bruk i helseinstitusjoner, storhusholdning, kontorer, butikker, skoler, barnehager og idrettshaller etc.

- Tar koronavirus på under 15 sekunder
- Passer til alle ikke-porøse overflater som tåler vann (SINTEF)
- Uten faremerking (ikke brannfarlig, ufarlig å få i munn og øyne)
- Patentert, utviklet og produsert i Norge
- Godkjent av Statens Legemiddelverk
- Skaper ikke resistens
- Lager ikke flekker ved normal bruk
- Uten alkohol

EffectDes® har ingen faremerking som vil si at den ikke er brannfarlig eller farlig å få i munn eller øyne. Produktet er klart til bruk og krever ikke spesielle hensyn til utluftning og beskyttelse.

Førstehjelpstiltak:
Øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter, kontakt lege hvis ubehag vedvarer.
Svelging: Drikk 1-2 glass vann eller melk, kontakt lege hvis ubehag oppstår.
Innånding: Frisk luft, kontakt lege hvis ubehag vedvarer.

Forsiktighetshensyn:
Bruk av EffectDes® på uedle metaller kan medføre skjolder eller korrosjon. Dette kan forhindres og/eller begrenses ved å skylle med vann etter endt virketid. EffectDes® kan bleke enkelte materialer dersom overflaten er fuktig med EffectDes® utover nødvendig virketid, eller utsettes for store mengder produkt utover 2 min.

Testdokumentasjon:
• EN 13727: Godkjent bakteriedrepende effekt innen det medisinske området (30 sek)
• EN 13697: Godkjent bakterie- og soppdrepende effekt til bruk i mat, for industri- og hjemmebruk og i institusjoner (60 sek)
• EN 16615: Godkjent effektivt mot bakterier og gjær på ikke-porøse overflater med mekanisk påvirkning ved hjelp av kluter (60 sek)
SoftOx Disinfection AS
Østensjøveien 19, 0661 Oslo, Norge ART20029 ver01
www.soft-ox.no
• EN 13624: Godkjent effektivt mot gjær og sopp for bruk i helsetjenesten (60 sek)
• EN 14476: Godkjent effektivt mot virus for bruk i helsetjenesten (60-120 sek).
Full virucidal effekt inkl. norovirus (omgangssyke) på 2 minutter
Kappekledte virus som korona (15 sekunder)

NB: Bruk biocidprodukter trygt. Les etikett og produktinformasjon før bruk.